Top

گوساله منجمد عمده وارداتی

 

 

       توضیحات :گوساله منجمد عمده وارداتی

قیمت گوشت گوساله وارداتی ۷۳ تا ۱۲۰ هزار تومان تعیین شد

قیمت گوشت گوساله وارداتی 73 تا 120 هزار تومان تعیین شد

کارگروه تنظیم بازار قیمت گوشت گوساله وارداتی را بر اساس نرخ ارز نیمایی، در زمان واردات این محصول به کشور، ۷۳ تا ۱۲۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم کارگروه تنظیم بازار قیمت گوشت گوساله وارداتی را بر اساس نرخ ارز نیمایی، در زمان واردات این محصول به کشور ،73 تا 120 هزار تومان تعیین کرد.

 برابر قیمت محموله‌های وارداتی بر مبنای ماهانه نرخ ارز سامانه نیما در زمان تحویل گوشت قرمز به شرکت پشتیبانی امور دام کشور در هفت ماه اول سال جاری، به تفکیک فروردین ماه 73 هزار تومان اردیبهشت ماه 76 هزار تومان خرداد ماه 85 هزار تومان تیر ماه 95 هزار تومان مردادماه 100 هزار تومان شهریورماه 120 هزار تومان و مهرماه تعیین شد.

در این مصوبه آمده است:

 با توجه به درخواست شماره 370/17008  مورخ 99/10/21 در خصوص تعیین تکلیف قیمت گوشت منجمد گوساله تاریخ دار بخش خصوصی قابل تهاتر با شرکت پشتیبانی امور دام کشور در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

 شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به فهرست واردکنندگان مشتمل بر میزان قرارداد منعقده به میزان تحویل و تعهدات و... را به همراه کلیه اسناد مثبت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه تا سازمان مذکور به تفکیک هر محموله و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری نسبت به تعیین قیمت اقدام نماید.

 تبصره 1: قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشکلات تسویه حساب با وارد کنندگان خواهد بود.

 برابر قیمت محموله‌های وارداتی بر مبنای ماهانه نرخ ارز سامانه نیما در زمان تحویل گوشت قرمز به شرکت پشتیبانی امور دام کشور در هفت ماه اول سال جاری به تفکیک فروردین ماه 73 هزار تومان اردیبهشت ماه 76 هزار تومان خرداد ماه 85 هزار تومان تیر ماه 95 هزار تومان مردادماه 100 هزار تومان شهریورماه 120 هزار تومان و مهرماه در مورد تایید نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات و تشکل مربوطه قرار گرفت( ضمن فرآورده‌های خام دامی شرکت پشتیبانی امور دام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان).

  • 1
  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها