Top

چگونه از مهمانهای عید پذیرای کنیم

اهمیت خوراکی مرغوب

از میوه خوب گرفته تا آجیل و خشکبار، گردو و خرما خشک مرغوب را روی میز ودر معرض مهمان‌ هاي تان قرار دهید. مهم نیست اگر ایام عید نیست و صرفا یک مهمانی رسمی اسـت. مهم این اسـت کـه وجود آجیل و هر خوراکی مرغوب دیگری باعث می شود حالت مجلسی مهمانی شـما حفظ شود و مهمان تان متوجه شود بـه پذیرایی مناسب از او اهمیت میدهید.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

اگر مواد خوراکی روی میزتان کهنه باشند یا ظاهرشان مشکل داشته باشد، تقریباً بـه این معناست کـه آمدن مهمانتان آن قدر اهمیت نداشته کـه بـه خاطرش وقت بگذارید و سراغ خوراکی‌هاي تازه و با کیفیت بروید.

 

اهمیت ظروف زیبا

برای این کـه بتوانید حق مطلب را در مورد مهمانداری ادا کنید، بهتر اسـت سرویس غذا خوری زیبایی تهیه کنید کـه یکدست اسـت. یکدست نبودن لیوان‌ها، بشقاب‌ها یا حتی قاشق و چنگال رسمی بودن مهمانی شـما را زیر سوال میبرد.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

اگر امکان تهیه ظروف جدید ندارید، سعی کنید با ترفندهایی مثل استفاده از پوشش لیوان یا پوشش دسته قاشق و چنگال، عدم هماهنگی را تا حدودی پنهان کنید.

 

نحوه چیدمان صندلی‌ ها

یکی از نکاتی کـه ممکن اسـت خیلیها بـه آن توجه نکنند، نحوه چیدمان صندلی‌ها نسبت بـه هم اسـت. اگر مبل‌هایتان را دور از هم قرار داده‌اید، احتمال این کـه صمیمیتی بین مهمان‌هایتان ایجاد شود، بسیار کم اسـت. فاصله صندلی‌ها نباید طوری باشد کـه افراد وادار باشند برای صدا کردن هم دیگر، صدایشان را بالا ببرند.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

در عین حال خوب اسـت مبلمان یا صندلی‌ها را گرد بچینید تا مهمان ‌ها وادار نشوند برای دیدن چهره هم سرشان را این طرف و آن طرف بچرخانند. اینکار باعث ارتباط چشمی بهتر و رابطه گرم‌تر می شود.

 

خودتان را خسته نکنید

اگر عادت دارید قبل از مهمانی خودتان را از دست و پا بیندازید و آن قدر کار کنید کـه دیگر رمقی برایتان نماند، لطفا دست از اینکار بردارید. خیلی بد اسـت کـه همه ی جنبه‌هاي پذیرایی تمام و کمال باشد؛ اما پای چشم میزبان از خستگی گود افتاده باشد یا مرتب خمیازه بکشد.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

سعی کنید کارهایتان را چند روز قبل از مهمانی تقسیم کنید تا در روز جشن کمتر تکاپو را داشته باشید. بهترین لباس تان را بپوشید، بـه خودتان برسید و بشاش باشید.

 

فکر کردن بـه سرگرمی

طبق معمول زمانی کـه مهمان ‌ها غریبه باشند یا برای نخستین بار وارد منزل شوند، بهتر اسـت موضوعی برای گفتگو در آستین داشته باشید کـه بین آن‌ها مشترک باشد.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

در فرهنگ‌هاي دیگر بـه این سبک سوال‌ها یخ شکن یا Ice breaker می گویند؛ اما اگر مهمان‌هایتان از قبل هم دیگر را می‌ شناسند، طبق معمول نیازی بـه این سوال نیست و آن قدر حرف توی حرف می آید کـه خود بخود یخ همه ی باز می شود.

 

بازی‌ های دسته جمعی

اگر جو مهمانی‌هایتان خودمانی اسـت و علایق مشترکی دارید، برای این کـه بـه همگی خوش بگذرد تهیه و تدارک یک بازی دسته جمعی را ببینید.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

از قبل با توجه بـه تعداد مهمان ‌ها وسایل بازی را فراهم کنید و شب مهمانی بـه محض این کـه احساس کردید حوصله جمعیت در حال سر رفتن اسـت، بازی را از آستینتان بیرون بکشید. بازی‌ها علاوه بر سرگرم کننده بودن تاثیر زیادی روی شناخت بهتر هم دیگر دارد و صمیمیت بین افراد را بالا میبرد.

 

سر زدن به تک تک مهمان‌ ها

درود و احوالپرسی دسته جمعی سر جای خود؛ یکیدیگر از ترفندهایی کـه می توانید مهمانی‌تان رابا آن گرم کنید، سر زدن بـه تک تک مهمان ‌ها و احوالپرسی اختصاصی اسـت.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

اینطوری هر فردی متوجه جایگاه ویژه‌اش برای میزبان می شود و صمیمیت شـما هم با او بیشتر خواهد شد. در پایان احوالپرسی یا ابتدای آن از مهمانتان بپرسید بـه چیزی نیاز دارد و بـه او خوش می‌گذرد؟ این سوال‌ها هم اهمیت دادن شـما بـه وی را نشان میدهد.

 


 

در ادامه اتیکت های اخلاقی برای میهمانی رفتن

میهمانان انواع مختلف دارند: یکدسته کـه بیش از حد در خانه میزبان میمانند، و دسته ي دیگر کـه خیلی کم میمانند. دسته اي بسیار پرتوقع و دسته اي دیگر بسیار خجالتی هستند. دوست دارید بدانید کـه چطور می توانید بدون از کف دادن صبر و طاقت، بـه توازن لازم دراین مورد برسید؟ کاری نکنید کـه میزبان تان از دست شـما ناراحت شود. روشن اسـت، نه؟ اما واقعیت خلاف این را نشان می دهد.

 

هیچ گاه میزبان و سایر میهمانان او را نادیده نگیرید

گاهی پیش می آید کـه میزبان از دو دوست دریک زمان دعوت بـه عمل می آورد کـه طبق معمولً این دو نفر کـه بسیار باهم صمیمی هستند، حرف هاي زیادی برای گفتن بـه یک دیگر دارند.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

از اینرو، در میهمانی خودشان بـه کناری نشسته و مشغول صحبت کردن و گپ زدن میشوند و سایر میهمانان و میزبان را فراموش می کنند. در چنین موقعیت هایي میزبان احساس خواهد کرد کـه فقط نقش گارسن این دو نفر را دارد.

 

از زمزمه کردن و در گوشی حرف زدن خودداری کنید

این عمل زشت کـه طبق معمولً توسط بچه ها انجام می شود، واقعاً خارج از ادب اسـت. متاسفانه برخی زن و شوهرها عادت دارند کـه در جمع و میهمانی صحبت هایي را هر چند کم بـه صورت زمزمه وار بین خودشان رد و بدل کنند. اگرچه این حرفها ممکن اسـت واقعاً درمورد مزه ي بد سوپ یا اضافه وزن میزبانشان نباشد، اما بازهم کاری غلط و بی ادبانه اسـت.

 

نظرات پرخاشگرانه و توهین کننده درمورد بچۀ میزبانتان را برای خودتان نگاه دارید «حتی اگر حقشان باشد».

 

بعنوان پدر یا مادر، ممکن اسـت گاهی کارهای فرزندانمان را غیرقابل تحمل بدانیم و از دست آن ها خشمگین شویم و بخواهیم رفتاری کـه با فرزندان خودمان داریم، با فرزندان صاحبخانه و میزبان نیز انجام دهیم.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

اما بهتر اسـت بدانید کـه طبق معمولً مردم با کسانی بیشتر معاشرت می کنند و صمیمی میشوند کـه با همه ی ي اعضاء خانواده ي آن ها مودب هستند و خوشرفتاری می کنند.

 

هیچوقت از دستپخت میزبان ایراد نگیرید

 

در واقع چاپلوسی کردن و تملق در مورد دستپخت صاحبخانه همیشه تاثیر مثبت دارد و کارساز اسـت.

 

هیچ وقت طوری وانمود نکنید که بی صبرانه قصد رفتن دارید حتی اگر کودکان تان نیز بهانه گیری کنند

 

بعضی افراد همیشه در عجله هستند. بـه میهمانی تولد یکی از آشنایان کـه می‌روند، تند و تند غذایشان را می‌خورند، چایی را پشت آن مینوشند و بی صبرانه عزم رفتن می کنند. این واقعاً نشان بی نزاکتی اسـت و مطمئناً بـه صاحبخانه بر می‌خورد.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

اگر شـما میزبانید، همیشه باید برنامه اي داشته باشید کـه این افراد عجله اي و کم طاقت را نیز سر ذوق بیاور. غذا را زود سرو کنید و برای میهمانانتان سرگرمی هاي ویژه مهیا کنید تا حوصله شان سر نرود.

 

سؤالهای خصوصی بی مورد نپرسید «مثلاً جزئیات مربوط به درآمد صاحبخانه»

 

پرسیدن سؤالات بی مورد گاهی ممکن اسـت باعث رنجش میزبان شود و گاهی ممکن اسـت او دوست نداشته باشد اطلاعات زیادی در مورد خود و خانواده اش در اختیار همه ی قرار دهد. پس از این بـه بعد وقتی مهمان خانواده اي بودید کـه هفت، هشت تا بچه داشت، دیگر سوال نکنید کـه “بازهم بچه می‌خواهید؟”

 

قدردانی از دعوت و زحمت میزبانانتان فراموشتان نشود

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

درست اسـت کـه میزبان طبق معمولً تعارفات زیادی می کند، ولی بدانید کـه برای دعوت شـما متحمل وقت و هزینه زیادی شده اسـت. هرچند با رضای قلبی انها بوده باشد، اما شـما نیز باید بعنوان میهمان وظیفه ي خودرا تشکر از زحمات میزبان اسـت، بـه خوبی انجام دهید.

 

تشکر نکردن نشانۀ بی ادبی است

تشکر بـه صورتهای مختلفی انجام میگیرد: نوشتاری، گفتاری، و یا حتی اهداء یک هدیه کوچک وقتی بـه خانه ي کسی میروید. تشکر کردن از میزبان بخاطر دعوتش جزء مهم میهمانی رفتن و نشانگر شخصیت شماست. اینکار شـما باعث می شود کـه میزبان روحیه ي بهتری هم برای پذیرایی از شـما پیدا کند. بدانید کـه هیچ چیز با تصادف و شانس صورت نمیگیرد.

چگونه از میهمان های عید نوروز پذیرایی کنیم | نکات مفید و جالب میهمان داری

انجام هر کاری نیازمند تمرین و دقت فراوان اسـت.برای این کـه بدانید در موقعیت‌هاي مختلف باید چگونه رفتار کنید میتوانید هم از دیگران کمک بگیرید و هم رفتار بزرگان را مطالعه کنید. اگر بتوانید این تفکرات رابه اعضا خانواده تان نیز منتقل کنید مطمئن باشید کـه همه ی ي دوستان و آشنایان از دعوت کردن شـما بـه خانه شان بعنوان مهمان لذت خواهند برد.

 

 

                                                              دیجی پروتئین