Top

دم‌نوش به‌لیمو و زیرفون

                                                                    دیجی پروتئین

 

    توضیحات :

 

 

دم‌نوش به‌لیمو و زیرفون
 
این دم‌نوش ها رو زیاد بنوش!

به‌لیمو و کمی زیرفون را در یک قوری دم کنید.

این دمنوش خواب آور، ضدمیگرن، آرام بخش، ضدتپش قلب، ضدسردرد، تقویت کننده حافظه، تقویت کننده معده، ضدآسم، پایین آورنده فشارخون، ضداسهال و شست و شو دهنده کلیه است.
 
 دیجی پروتئین