Top
خاویار بلوگا دریایی رقم 1

خاویار بلوگا دریایی رقم 1

توضیحات

 

  • وزن: 50 گرم
  • نوع: بلوگا دریایی
  • رقم 1: دانه های  بزرگتر دارد.
  • شرایط نگهداری: در قسمت سرد یخچال در دمای 2 الی 2- درجه سانتی گراد.
  • تولیدکننده: شیلات ایران

بزودی