Top
گردن بی استخوان گاو تازه عمده

گردن بی استخوان گاو تازه عمده

توضیحات محصولات دیجی پروتئین:

نام محصول: گردن  بی استخوان   ماده گاو (تلیسه)تازه
تاریخ محصول:از تاریخ تولید به مدت 72 ساعت  میباشد 
مواردمصرف :تمامی مراکز پخت پز کترینگها رستوران ها ومراکز دولتی وخصوص  میباشد 
بسته بندی : در نایلکس به همراه لیبل تاریخ تولید مکان تولید ومهر استاندار ودامپزشکی کشو ر میباشد
حداقل سفارش:برای این محصول حداقل سفارش500 کیلو گرم   ولی برای نمونه حداقل 100 کیلو گرم است 
ویژگی های مثبت: و از نوع گوشت گاو جوان (تلیسه) یک دست به روشهای صنعتی تولید گردیده است 
ویژگی های منفی:در تمام فصول سال یافت نمیشود  
شرح محصول:  این محصول از گوشت  گاو جوان (تلیسه)با اسخوان تهیه می شود پس از کشتار گوشت دام جداسازی شده و سپس بی استخوان میگردد

روش ارسال محصول:با کامیونت های یخچال دار و مجوز دامپزشکی در صورت سفارشات نمونه با آژانس ارسال میگرددقیمت: 98500000 تومان