ماهیچه 1 گوسفندی

ماهیچه 1 گوسفندی
قیمت: 60940 تومان

ماهیچه 1 گوسفندی

معرفی محصول

این محصول از ماهیچه ها و بافت پیوندی دست گوسفند که استخوان

زند زیرین و زبرین را شامل شده (همراه با چربی های مربوطه) تهیه می شود.

وزن محصول

30 ± 1000 گرم

چیدمان

هر بسته ماهیچه دست حاوی 3 الی 4 تکه می باشد.

شرایط نگهداری

به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد

پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گرادنظرات کاربران


نظر بدهید


پشتیبانی