قلوه گاه 1 گوسفندی

قلوه گاه  1 گوسفندی
ناموجود

قلوه گاه 1 گوسفندی

معرفی محصول

این محصول از بافت حد فاصل ران و راسته و

آخرین دنده گوسفند (جداسازی دنده ها) تهیه می شود. 

وزن محصول

 30 ± 1000 گرم

چیدمان

هر بسته شامل قلوه گاه کامل و یا نصف قلوه گاه با وزن تقریبی 800 الی 1000 گرم می باشد.

شرایط نگهداری

به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد  

پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گرادنظرات کاربران


نظر بدهید


پشتیبانی