مخلوط 1 گوساله

مخلوط 1 گوساله
قیمت: 40290 تومان

مخلوط 1 گوساله

معرفی محصول

این محصول از سردست گوساله (80%) و

قلوه گاه گوساله (20%) تهیه می شود.

وزن محصول

 30 ± 1000 گرم

چیدمان

1- هربسته حاوی سردست گوساله با وزن تقریبی 700 گرم و

زیر کار ازگردن (توپوز) استفاده می شود.

2- همراه با یک عدد پد جاذب رطوبت در کف بسته

شرایط نگهداری

به صورت تازه 72 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد

 پس از انجماد 12 ماه در دمای 18- درجه سانتی گرادنظرات کاربران


نظر بدهید


پشتیبانی